Skip navigation
hungtri has no profile image available
Status Level:
Level 0 Level 0 (0 points)
Member Since:
Apr 11, 2017
Last Logged In:
Oct 13, 2017 2:47 AM
My Website:
https://hungtri.vn/danh-muc/kho-lanh
Bio:
Th?nh lập từ năm 1997, c?ng ty?TNHH Thương mại v? Dịch vụ Kỹ thuật Hưng Tr?nay l? c?ng ty?Cổ Phần C?ng Nghiệp Lạnh Hưng Tr?đ? trở th?nh đơn vị h?ng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị v? dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao trong ng?nh Lạnh C?ng Nghiệp v? Điều H?a Kh?ng Kh?. Website: https://hungtri.vn

Recent Activity

There is no recent activity

Friends

    hungtri hasn't added any friends yet.